Web
Analytics
 • gdm

  Garden Me แบรนด์แรกที่ผ่าน สคบ ว่าเป็นธุรกิจขายปลีก ถูกต้อง โปรงใส

  เจลลี่หุ่นสวย สคบ

  เรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อองค์กร เพื่อครอบครัวของเรา
  มารับมอบเอกสารที่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตอบข้อหารือในรูปแบบธุรกิจของบริษัทว่ามิได้เข้าข่ายธุรกิจขายตรง
  #เราคือแบรนด์ออนไลน์แบรนด์แรกที่ได้รับอนุมัติ
  🙏🏻ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้เกียรติบริษัทเรานะคะ

  GDM Blossom Jelly เจลลี่หุ่นสวย ใหม่ ดาวิกา

  ขอบพระคุณเพจดอกจิก ที่แชร์ข่าวดีของพวกเราชาว GDM
  เพจ “ดอกจิก”เป็นเพจที่ชัดเจน ขาวคือขาว ดำคือดำ ผิดถูกตักเตือนเพื่อความถูกต้องในสังคม
  Garden Me ก็เคยเป็นแบรนด์ที่ทางเพจลงตำหนิในเรื่องคำโฆษณา แต่ในเมื่อเรายืดอกน้อมรับและพร้อมปรับปรุงแก้ไข วันนี้เราก็ได้ขึ้นหน้าเพจอีกเช่นเคย แต่ครั้งนี้มันคือเรื่องราวที่น่ายินดี คนจริง ทำผิด..น้อมรับพร้อมแก้ไข ทำถูก..น้อมรับคำชื่นชม

  gdm blossom jelly ดอกจิก